BSO nog dicht wel noodopvang

Dinsdag werd tijdens de persconferentie officieel bekend gemaakt dat basisscholen, kinderdagopvang. de gastouderopvang en speciaal (basis) onderwijs vanaf 8 februari weer volledig open gaan. BSO’s blijven voorlopig nog gesloten. De noodopvang die geboden wordt door de BSO, blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is.

Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. De Buitenschoolse Opvang (BSO) blijft gesloten en biedt alleen noodopvang aan kinderen waarvan minimaal 1 ouder werkt in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk.

Het antwoord op de meeste vragen is en informatie over de heropening is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang).

Quarantainebeleid
Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest), het kind in thuisquarantaine gaat.

Compensatie
Voor de BSO loopt de compensatieregeling door voor alle ouders (dus ook die van de gastouderopvang gebruik maken voor schoolgaande kinderen). De compensatie voor de dagopvang stopt per 8 februari. De compensatie heeft betrekking op de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Ouders die geen gebruik kunnen maken van de noodopvang, ontvangen ook het gedeelte boven het fiscaal maximum uurtarief vergoed, indien dit van toepassing is.

NOODOPVANGLOCATIES VANAF 8 FEBRUARI 2021
Vanaf volgende week zullen we de noodopvang als volgt inrichten.

Op maandag, dinsdag en donderdag:
– Kinderen van Het Croontje en de Speelschans op Het Croontje
– Kinderen van Roomburg op Roomburg
– Kinderen van Trigon op Trigon

Op woensdag en vrijdag:
– Alle kinderen op Roomburg

AANMELDEN VOOR NOODOPVANG VANAF 8 FEBRUARI
We nemen de lijst van deze week mee naar volgende week, mocht u iets willen wijzigen laat het ons dan weten via mt@tkasteel.nl

Met daarbij de volgende opmerkingen:

– Kinderen die de afgelopen weken gebracht zijn, omdat ze op school geen noodopvang hadden, halen we op bij school. Mocht u om wat voor reden dan ook uw kind toch zelf brengen laat het ons dan weten via mt@tkasteel.nl

–  Met de ouders van kinderen die op afwijkende dagen kwamen dan hun contractdagen nemen we contact op. U kunt ook zelf mailen met mt@tkasteel.nl welke dagen u af wilt nemen.

– Kinderen die vanaf volgende week door het openen van de scholen noodopvang nodig hebben kunnen zich aanmelden via mt@tkasteel.nl
Ook hierbij geldt nog steeds dat minimaal 1 ouder in een cruciaal beroep moet werken. Zie hiervoor de lijst van de Rijksoverheid (link)

WANNEER MAG UW KIND GEBRUIK MAKEN VAN DE NOODOPVANG ?
– Indien minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Zie hiervoor de lijst van de Rijksoverheid (link)
– Indien uw kind niet ziek ik of coronaverschijnselen heeft. Zie hiervoor de laatste versie van de beslisboom bovenaan de homepage van t Kasteel
– Indien uw kind met de klas in quarantaine moet wegens besmetting mag het niet naar de noodopvang komen.