EXTRA DAGEN KOPEN

Het kan voorkomen dat u eens een keer een extra dag wilt afnemen naast u vaste contractdag(en).

U kunt dit zelf regelen via de KOV net app.

Extra afgenomen dagen kunnen alleen indien:

 • Wij een juiste verhouding houden in pedagogisch medewerker- kind ratio. d.w.z. 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen.
 • Het vervoerstechnisch mogelijk is (met name scholen die we met onze busje of met taxi halen)
 • De locatie er niet speciaal (eerder) voor open moet.
 • Er geen uitstapje/activiteit is gepland dat door aanname van extra kinderen geen doorgang kan vinden (Reservering, aantal vervoersplekken etc.)
 • Ouders met een inclusief plus pakket hebben op de extra dagen uit dit pakket altijd recht op opvang indien dit minstens twee weken van tevoren wordt aangevraagd.

De extra afgenomen dagen worden gefactureerd, via de maandelijkse incasso en deze extra afgenomen uren worden ook meegenomen naar de jaaropgave.

De kosten van de extra dag is afhankelijk van het pakket dat u heeft.

De tarieven kunt u hier vinden.RUILEN VAN DAGEN

Het kan voorkomen dat u incidenteel een contract dag(en) wilt ruilen naar een andere dag.

U kunt dit zelf regelen via de KOV net app.

Wanneer u structureel voor langere tijd een ruiling wilt aanvragen of van dag wilt ruilen kunt u een mail sturen naar info@tkasteel.nl

Een ruiling kan alleen indien:

 • Wij een juiste verhouding houden in pedagogisch medewerker- kind ratio. d.w.z. 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen.
 • De locatie er niet speciaal (eerder) voor open moet.
 • Het vervoer technisch mogelijk is (met name scholen die we met onze busjes of met taxi halen)
 • Er geen uitstapje/activiteit is gepland dat door aanname van extra kinderen geen doorgang kan vinden (Reservering, aantal vervoersplekken etc.)

Welke dagen kunt u ruilen en welke niet:

 • Ruilingen dienen in de toekomst plaats te vinden. Dat houdt in dat ruilingen in de week ervoor, in dezelfde week of de week erna kunnen vallen, afhankelijk van wanneer de ruil aanvraag wordt aangevraagd.
 • De dag die is mag niet geruild worden.
 • Een officiële feestdag of sluitingsdag kan niet geruild worden voor een andere dag.
 • Een schoolmiddag mag niet geruild worden voor een hele vakantiedag of roostervrije dag
 • Een schoolmiddag mag niet geruild worden voor een RV-dag tot 15:00, deze kun je wel inkopen als extra.
 • Een schoolmiddag mag wel geruild worden tegen een schoolmiddag.
 • Een vakantiedag mag wel geruild worden tegen een vakantiedag
 • Een dag die eerst als extra is aangenomen mag niet achteraf naar ruiling worden omgezet.

Het ruilen van dagen of afnemen van extra dagen is een service en geen recht.

Bij twijfelgevallen bepaalt de groepsleiding te allen tijde of een extra afname of ruiling kan plaatsvinden.

AFMELDEN

EXTRA DAGEN

RUILING AANVRAGEN

IN KOV NET

In mijn opvang kunt u per contract(-en) de geplande opvang inzien en wijzigingen aanvragen of afwezigheid
doorgeven.

Vanuit de kalender kunt u op de dag klikken waarop opvang gepland staat (groene stip), of nog geen opvang gepland is maar dit wel wilt aanvragen.

Let op; verzoeken voor extra opvang, wijzigingen of ruilingen zijn na verzenden ‘in aanvraag’ (oranje bolletje en wordt dit via een notificatie zichtbaar).

Pas als de aanvraag is goedgekeurd wordt het bolletje groen.

Data waarop geplande opvang wordt afgemeld krijgen een rood stipje.

 1. Ga naar [Mijn opvang]
 2. Selecteer het juiste contract waarvoor u de ingeplande opvang wilt inzien of wijzigen
 3. Klik op de datum om details te zien en wijzigingen aan te kunnen vragen.
 4. Op de betreffende dag kan de opvang worden afgemeld, gewijzigd of geruild.
 5. Door te klikken op een dag waar geen opvang is gepland, kan voor die dag extra opvang worden
  aangevraagd.
 6. Via het icoontje rechts bovenin opent een overzicht van de opvangdagen per maand. Op dezelfde manier kunnen ook hier wijzigingen aangevraagd worden voor dagen waarop bezettingen gepland staan.
 7. Ook hier betekenen de kleuren hetzelfde;
 • Groen bolletje = Geplande opvang
 • Oranje bolletje = Verzoek in behandeling
 • Rood bolletje = Dag afgemeld
 • Datum groen = Geen extra/nieuwe aanvraag mogelijk
  Klik op het potloodje om te wijzigen.

Een uitgebreidere handleiding kunt u hier vinden

De download links voor de app en inlog via de browser kunt u hier vinden.