EXTRA DAGEN KOPEN

Het kan voorkomen dat u eens een keer een extra dag wilt afnemen naast u vaste contractdag(en).

U kunt dit zelf regelen met de groepsleiding van de groep waar uw kind zit.

Dit kan door een mail te sturen naar de groep waar uw kind op de betreffende extra af te nemen dag zit.

Extra afgenomen dagen kunnen alleen indien:

 • Wij een juiste verhouding houden in pedagogisch medewerker- kind ratio. d.w.z. 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen.
 • De locatie er niet speciaal (eerder) voor open moet.
 • Er geen uitstapje/activiteit is gepland dat door aanname van extra kinderen geen doorgang kan vinden (Reservering, aantal vervoersplekken etc.)
 • Ouders met een inclusief plus pakket hebben op de extra dagen uit dit pakket altijd recht op opvang indien dit minstens twee weken van tevoren wordt aangevraagd.

De extra afgenomen dagen worden gefactureerd, via de maandelijkse incasso en deze extra afgenomen uren worden ook meegenomen naar de jaaropgave.

De kosten van de extra dag is afhankelijk van het pakket dat u heeft.

De tarieven kunt u hier vinden.RUILEN VAN DAGEN

Het kan voorkomen dat u incidenteel een contract dag(en) wilt ruilen naar een andere dag.

U kunt dit zelf regelen met de groepsleiding van de groep waar uw kind zit.

Dit kan op de groep of door een mail te sturen.

Wanneer u structureel voor langere tijd een ruiling wilt aanvragen of van dag wilt ruilen kunt u een mail sturen naar info@tkasteel.nl

Een ruiling kan alleen indien:

 • Wij een juiste verhouding houden in pedagogisch medewerker- kind ratio. d.w.z. 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen.
 • De locatie er niet speciaal (eerder) voor open moet.
 • Er geen uitstapje/activiteit is gepland dat door aanname van extra kinderen geen doorgang kan vinden (Reservering, aantal vervoersplekken etc.)

Welke dagen kunt u ruilen en welke niet:

 • Ruilingen dienen in de toekomst plaats te vinden. Dat houdt in dat ruilingen in de week ervoor, in dezelfde week of de week erna kunnen vallen, afhankelijk van wanneer de ruil aanvraag wordt aangevraagd.
 • De dag die is mag niet geruild worden.
 • Een officiële feestdag of sluitingsdag kan niet geruild worden voor een andere dag.
 • Een schoolmiddag mag niet geruild worden voor een hele vakantiedag of roostervrije dag
 • Een schoolmiddag mag niet geruild worden voor een RV-dag tot 15:00, deze kun je inkopen voor € 47,50
 • Een schoolmiddag mag wel geruild worden tegen een schoolmiddag.
 • Een vakantiedag mag wel geruild worden tegen een vakantiedag
 • Een dag die eerst als extra is aangenomen mag niet achteraf naar ruiling worden omgezet.

Het ruilen van dagen of afnemen van extra dagen is een service en geen recht.

Bij twijfelgevallen bepaalt de groepsleiding te allen tijde of een extra afname of ruiling kan plaatsvinden.