Nieuw Roomburgpark

Raadscommissie Onderwijs en Samenleving bezoekt naar aanleiding van besluit B&W de initiatiefnemers Nieuw Roomburgpark en bespreekt invulling van het open wijksportpark.

Een open, groen en verbindend wijksportpark. Tijdens een wandeling door het park lieten de initiatiefnemers van Nieuw Roomburgpark de sterke en zwakke punten van het park zien en bespraken zij de extra mogelijkheden met de gemeenteraadsleden.

De initiatiefnemers van Nieuw Roomburgpark zijn blij dat het college kiest voor een wijksportpark Roomburg. Aanvullend vindt dit burgerinitiatief dat door een geïntegreerde aanpak er meer vergroening en vermindering van de verkeersoverlast bereikt kan worden. Daarom organiseerden zij gisteravond een inloopavond voor raads- en commissieleden.

Meer groen, meer sportinnovatie, grotere integratie, minder verkeersdrukte en duurzamer

De groenbeleving kan volgens de initiatiefnemers kwalitatief verbeterd worden door het gebied rondom de Lorentzschool extra te vergroenen en dit gebied aan te laten sluiten bij het Roomburgpark. Maar ook door de groene grasstroken rondom het park met veel meer soorten te beplanten om zo de biodiversiteit en groenbeleving te vergroten. Naast vergroenen wil dit burgerinitiatief meer aandacht voor slimmer watergebruik en wateroverlast verminderen.

Sport kan binnen de plannen versterkt worden door meer innovatieve sporten toe te voegen zoals Padel (een kruising van tennis en squash) en extra tennisbanen te realiseren. Op deze manier wordt de beschikbare ruimte beter en intensiever benut. Het wijksport park dat zij voor ogen hebben zorgt ook voor ruimte en plekken voor niet georganiseerde sporten. Denk hierbij aan bootcamp en buurtvoetbal.

Een multifunctioneel buurtclubhuis dat tussen de sportverenigingen staat en waar ook ruimte is voor de kinderopvang, ouderen, wandelaars en de ongebonden sporter zorgt voor een veilige mooie plek waar iedereen kan komen sporten, bewegen en vooral ontmoeten.

Door het verplaatsen van de parkeergelegenheid naar de Kanaalweg wordt gezorgd voor vermindering van de verkeersoverlast en parkeerproblemen in de wijk. Ook andere overlast, zoals lichtvervuiling wordt door te investeren in LED verlichting in hun plannen aangepakt.

Burgerinitiatief

Nieuw Roomburgpark is een burgerinitiatief. Als reactie op het Contourenplan buitensportaccommodatie hebben vertegenwoordigers van de Lorentzschool, kinderopvang ’t Kasteel, tennisclub Roomburg, hockeyclub Roomburg en de Hazewinkelstraat de handen ineen geslagen en zijn het initiatief ‘Nieuw Roomburgpark’ gestart.

Een open park met veel groen, in een autoluwe wijk, waar je kunt sporten en recreëren. Een park waar voorzieningen samenkomen, waar jong en oud zich thuis voelen. Een park als hart van de Leidse Professoren- en Burgemeesterswijk. Dát hebben de initiatiefnemers voor ogen hebben met Nieuw Roomburgpark.