Muziekles op ’t Kasteel

In samenwerking met ’t Kasteel start Het MuziekCollectief uit Leiderdorp in het nieuwe jaar 2019 de cursus Algemene Muzikale Vorming voor kinderen van ’t Kasteel op de lokatie Roomburg.

Het belang van muziek voor kinderen Kinderen en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wist u dat de invloed van muziek op kinderen enorm is? Onderzoek op diverse basisscholen in de afgelopen jaren leert ons dat de muzieklessen die gegeven werden een positieve invloed hadden op de intelligentie en sociale vaardigheden van de kinderen. Wie daar meer over wil weten kan dat vinden op: www.muziekmaaktslim.nl

Groepslessen Algemene Muzikale Vorming

De lessen AMV bij ’t Kasteel bestaan uit een basisopleiding muziek speciaal voor kinderen. De lessen zijn speels en ontspannen met aandacht voor een stukje muziektheorie, instrument verkenning en zingen en bewegen.

“EEN KIND DAT DANST, TEKENT OF ZINGT, IS EEN GELUKKIG KIND EN EEN KIND DAT LEKKER IN ZIJN VEL ZIT, ZAL OP ALLE FRONTEN BETER PRESTEREN”

Wie zijn Het MuziekCollectief

Het MuziekCollectief uit Leiderdorp is een professionele muziekschool voor privé muziekonderwijs. Op de eigen leslocatie aan de Draadbaan in Leiderdorp en op onze tweede lokatie in de Merenwijk in Leiden, worden privélessen aangeboden in een uitgebreid aanbod aan instrumenten. Deze lessen worden gegeven door geschoolde docenten.
Daarnaast geeft Het Muziek-Collectief muziekles op het basisonderwijs in Leiderdorp en Zoeterwoude.

Muziekles in leeftijds gebonden groepen

Het ligt in de bedoeling om de groepslessen aan te bieden in 3 afzonderlijke groepen, gericht op de leeftijd van de kinderen. De lessen zijn dan ook steeds afgestemd op die betreffende leeftijds groep. Wilt u meer weten over de inhoud van de lessen of over de achtergrond van de docent dan kunt u ons bereiken via: info@hetmuziekcollectief.nl

Start van de cursus

Dinsdag 29 januari 2019

Lesdag en -tijden

De muzieklessen worden gegeven op dinsdagmiddag bij ’t Kasteel Roomburg in twee of drie leeftijdsgroepen:

7 en 8 jaar Van 15.45 tot 16.30 uur  (DEZE GROEP ZIT VOL)
4 t/m 6 jaar van 16.30 tot 17.15 uur  (DEZE GROEP ZIT VOL)
6,7,8 jaar van 17.15 tot 18.00 uur (bij voldoende interesse)

Het gaat om een cursus van 8 lessen.

4 lessen voor de voorjaarsvakantie en 4 lessen na de vakantie.
NB: Het minimum aantal leerlingen in een klas is 7 en het maximum aantal is 12

Lesgeld

De kosten voor 8 lessen zijn 50 euro.
De lessen worden via de maandelijkse facturatie door ’t Kasteel.

Het MuziekCollectief heeft geen bemoeienis met of invloed op de berekende lesprijs.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via deze link