Staking Scholen

Een aantal scholen hebben dit weekend bekend gemaakt te zullen gaan staken op donderdag 5 oktober.

Kinderopvang ’t Kasteel steunt deze staking, maar is zich ook bewust van het probleem die deze staking voor de ouders oplevert.

Daarom hebben wij in onderling overleg en met de betreffende scholen besloten deze dag opvang aan te bieden en extra open te gaan.

De opvang, die op deze dag geboden wordt van 8.30 tot 15.00 uur, betreft extra opvanguren en is niet in de contracten opgenomen !

Om die reden wordt voor deze opvang kosten in rekening gebracht te weten € 45,00.

Dit is ons standaardtarief voor extra afgenomen uren tot 15.00 uur.

Voorwaarden om je kind te kunnen brengen donderdag 5 oktober zijn:

– Voor zondag 1 oktober 18.00 uur aanmelden via info@tkasteel.nlo.v.v. naam kind en kasteelgroep

– Kinderen waarvan de donderdag geen vaste dag is moeten uiterlijk om 15.00 uur weer opgehaald zijn.

Aan de hand van het aantal aanmeldingen zullen wij personeel in zetten.

Extra aanmeldingen na 1 oktober en op de dag zelf zijn dus niet mogelijk !

Kinderen die de donderdag in hun contract hebben kunnen natuurlijk wel zonder extra kosten vanaf 14.45 uur gebracht worden naar ’t Kasteel.

Mochten in de loop van deze week meerdere scholen besluiten te gaan staken dan kunnen ook de kinderen van deze scholen van deze regeling gebruik maken.