Thema Avond Uitdaging en Risico in het spel van kinderen

In de Kasteelpost en/of via de mail bent u geïnformeerd over het  project ‘Spelen met Spullen’ waarin wij met ‘t Kasteel participeren. Meer info hierover vind u hier.

Dit project past goed bij onze pedagogische uitgangspunten over hoe wij met kinderen willen omgaan.

Graag willen wij in gesprek met u over risico en uitdaging in het spel van kinderen.

Hoe staat u hier tegenover als ouder?
En wat verwacht u van de pedagogisch medewerker die uw kind(eren) begeleid tijdens het buitenspelen op de BSO?
Hoever mag een kind gaan in zijn spel, thuis en op de BSO ?

Deze thema-avond wordt verzorgd door Martin van Rooijen, promovendus en projectleider vanuit de Universiteit voor Humanistiek.

Hij zal een toelichting geven op het onderzoeksproject en een presentatie geven over de achtergronden van risico en uitdaging in het spel van kinderen.

Daarna is het de beurt aan ouders en de pedagogisch medewerkers van ‘t Kasteel. Gezamenlijk bediscussiëren jullie ervaringen en dilemma’s over dit onderwerp.

Hoe speelde je zelf vroeger?
Wat vind je belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen?
Wat is er nodig om hun risico-competentie te bevorderen?
Hoe kunnen ouders en de BSO samen optrekken?

Doe ook eens de test van veiligheid.nl (één van de partners van het onderzoek) Hoeveel speelruimte geef jij je kind ?

De uitkomsten van deze avond worden gebruikt om het project ‘Spelen met Spullen’ in goede afstemming uit te voeren op de BSO.

Programma

  • Inloop: Invullen korte enquête opvatting over risico-spel
  • Toelichting op het onderzoeksproject ‘Spelen met Spullen op de BSO’
  • Presentatie: Achtergronden van uitdaging en risico in het spel van kinderen
  • In kleine groepen (6-8 personen) uitwisseling van ideeën door het bespreken van een aantal korte opdrachten over risico-spel. Deze worden telkens centraal gedeeld.
  • Discussie en afsluiting

Het belooft een uitdagende en inspirerende bijeenkomst te worden.

Wij zien jullie graag op dinsdag 3 april op ‘t Kasteel Trigon 

Inloop 19.45 uur.
Start avond 20.00 uur.

Graag aanmelden via: info@tkasteel.nl (graag ook vermelden op welke lokaties uw kind(eren) zitten)