Noodopvang ’t KasteelWaarom gaat kinderopvang dicht
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.
De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.
 
Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?
Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen.

De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO.

De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Wij bieden noodopvang voor:

  • kinderen van wie ouders in een cruciale beroepsgroep werken;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

De noodopvang is alleen beschikbaar op de contractueel afgesproken dagen. Dit is anders dan in het voorjaar! 
Extra opvang, zal worden gefactureerd! Dit is conform de zojuist gecommuniceerde richtlijnen van de rijksoverheid.
Welke beroepen precies onder de noemer ‘vitaal’ worden gerekend, is na te lezen op de website van de rijksoverheid.

BSO ’t Kasteel is de komende weken alleen open voor kinderen van ouders in vitale beroepen!
Wij zullen deze kinderen na schooltijd en in de vakanties, de hele dag, zoals gebruikelijk opvangen, mits ze geen ziekteverschijnselen hebben!

Graag vernemen wij van u per omgaande of uw kind of kinderen de komende periode gebruik zal maken van de opvang, per mail (via met mailadres mt@tkasteel.nl) of het aanklikken van de link. Kunt u in deze mail aangeven, op welke data u kind komt.

Vanwege de planning voor de kerstvakantie, vernemen wij graag uiterlijk vrijdag 18 december of u gebruik wilt maken van de noodopvang tijdens de kerstvakantie.

Voor de goede orde, wij sluiten op donderdag 24 en donderdag 31 december om 16.00 uur.
Op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021 zijn wij de gehele dag gesloten.

Tot 17 januari 2020  zullen wij de opvang op de volgende wijze organiseren:

  • De kinderen worden opgevangen op één locatie;
  • Kinderen worden in kleinere groepen opgevangen, van ongeveer 20 kinderen per groep;
  • De zwemles zal deze periode ook geen doorgang vinden.

Wanneer u uw kind aanmeldt en dus gebruik maakt van de opvang, dan zullen wij u zo snel mogelijk verder informeren over de opvanglocatie.