Noodopvang

De opvang van uw kinderen bij kinderdagopvang en onderwijs door de week, in de ochtend en middag, gaat door op de wijze zoals dit de afgelopen week heeft plaatsgevonden.

Het kan nodig zijn om kinderen ook in de avond, nacht of in de weekenden op te vangen. Als u werkzaam bent in  een cruciaal beroep of vitaal proces en in de problemen komt met de opvang van uw kinderen, kunt u 24 uurs noodopvang aanvragen.

Voor wie is het Noodloket:
Het Noodloket is voor inwoners van Leiden die werken in een cruciaal beroep en zelf geen opvang kunnen regelen. Ook medewerkers van instellingen in Leiden kunnen een beroep doen op noodopvang,  maar die moeten dit eerst in de gemeente waarin zij wonen proberen te regelen.
Ouders die al bekend zijn bij een kinderopvangorganisatie nemen eerst daar contact mee op. Kunnen die hen niet helpen dan kan er gebruik gemaakt worden van het Noodloket.

Procedure 24-uurs noodopvang
Opvang tijdens reguliere openingstijden
Ouders die opvang nodig hebben tijdens reguliere opvang tijden en nog geen klant zijn bij een kinderopvangorganisatie kunnen dit zelf aanvragen bij een kinderopvangorganisatie bij hen in de buurt. Hiervoor is het Noodloket niet de route. De ouder regelt dit zelf rondom de woonplek.  Hiervoor geldt dat de procedure blijft zoals deze vanuit het rijk is gecommuniceerd wanneer één ouder of beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen en cruciale sectoren. Deze ouders kunnen ook gebruik maken van de dagopvang als zij geen contract hebben bij een kinderdagverblijf en/of BSO. Mocht dit niet lukken dan kunnen zij contact opnemen met het Noodloket. Zij zullen dan gekoppeld worden aan één van de deelnemende organisaties.

Noodopvang voor kinderen van 0-12 jaar
Wanneer het nodig is om kinderen naast de reguliere school-/opvangtijden op te vangen (dus in de avond, nacht of weekenden), spreken we van 24-uurs noodopvang. Om hier een aanvraag voor in te dienen kan contact worden opgenomen  met het Noodloket.
 

Heeft u binnenkort (na 24 uur) noodopvang nodig?

Vul dan een aanvraagformulier in via: aanmeldformulier 24 uurs noodopvang.  Ook ouders die eerder geen gebruik maakten van kinderopvang kunnen een aanvraagformulier invullen.

Heeft u met spoed (binnen 24 uur) noodopvang nodig?

Neem dan direct contact op met het speciale Noodloket voor 24 uurs noodopvang via het telefoonnummer: 071-516 5585
LET OP: dit nummer alleen gebruiken in geval van een spoedaanvraag! 

Meer informatie

Als u vragen heeft over de 24 uursnoodopvang, stuur dan een mail aan: noodopvangkinderen@leiden.nl.

Meer informatie over vitale beroepen en cruciale sectoren vindt u op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen