OPENINGSTIJDENTIJDENS REGULIERE SCHOOLDAGEN

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30-18.15 uur
Woensdag van 11.30-18.15VOOR DE VROEGE OPVANG

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:
Mareland – 13.00-14.30 uur
Joppensz – 14.00-14.30
Haanstra – 11.45 – 14.30 (donderdagen kleuters)TIJDENS VAKANTIES EN STUDIEDAGEN

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-18.15 uurSLUITINGSDAGENBSO ‘t Kasteel is ieder jaar gesloten op:

  • De algemeen erkende feestdagen.
  • De dag dat Leidens ontzet wordt gevierd.

Daarnaast mag ‘t Kasteel volgens de algemene voorwaarden per schooljaar 5 dagen extra sluiten.

Deze dagen zullen voor de zomervakantie aan de ouders worden gecommuniceerd via de Kasteelpost en op de website.

Voor het schooljaar 2023/2024 zijn de extra sluitingsdagen:

  • Vrijdag 22 September 2023 (Personeelsdag)

OPENINGSDAGEN LOCATIES

‘T KASTEEL DE SPEELSCHANS

Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag

Op woensdag worden de Speelschans kinderen samen met de Croontje en Roomburg kinderen opgevangen op Roomburg

‘T KASTEEL HET CROONTJE

Maandag, Dinsdag en Donderdag

Op woensdag worden de Croontje kinderen samen met de Speelschans en Roomburg kinderen opgevangen op Roomburg

Op vrijdag worden de Croontje kinderen samen met de Speelschans kinderen opgevangen op de Speelschans

‘T KASTEEL ROOMBURG

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag

‘T KASTEEL TRIGON

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag


ROOSTERVRIJE & STUDIEDAGEN

Kinderen die gebruik maken van BSO ‘t Kasteel, kunnen onder de volgende voorwaarden gebruik maken van opvang op roostervrije/studie dagen van scholen:

  • Er is geen minimum aantal kinderen dat aangemeld moet zijn.
  • Kinderen die niet komen graag op tijd afmelden bij de groepsleiding.
  • Roostervrije/studie dagen zitten in je contract (ongeacht het pakket dat je afneemt) mits deze op de contract dag valt.
  • Op roostervrije dagen moeten kinderen vóór 10.00 uur gebracht zijn. Indien ouders hun kind later brengen, dan in overleg met de groepsleiding.

Op roostervrije dagen kunnen wij afhankelijk van de aantallen en leeftijd groepen tot 14.00 uur samen voegen op één locatie. We zullen dit tijdig via de Kasteelpost communiceren.