PEDAGOGISCHE UITGANGSPUNTEN ‘T KASTEEL

HUISELIJKE SFEER

 

De huiselijke sfeer schept een veilige en aantrekkelijke omgeving voor het kind, waarin er ruimte is voor de verhalen van de kinderen. De uitstraling van de ruimte, de materialen en de Ridders en Jonkvrouwen geeft het kind de kans zich geborgen te voelen. Zo is ’t Kasteel een plek, waar kinderen graag vertoeven.

VEILIGHEID

De Kasteelomgeving en Ridders en Jonkvrouwen bieden de kinderen genoeg (fysieke) uitdagingen, maar ook voldoende garanties, zodat kinderen zich veilig voelen, om (begeleid) op ontdekking te kunnen gaan.RESPECT

Het kind wordt gewaardeerd om wie het is en om wat het doet. Ook tonen kinderen en Ridders en Jonkvrouwen respect voor elkaar en de omgeving.

RUST

Het kind kan zich terug trekken wanneer het op ’t Kasteel is. Er wordt gezorgd voor rustige momenten, maar ook voor een rustige plek op de locatie.NAAR EIGEN INZICHT VRIJE TIJD INVULLEN

In de vrije tijd van het kind staat spelen centraal. Hierbij wordt gezocht naar een evenwicht tussen vrij spel (naar eigen keuze en zonder sturing door een volwassene) en georganiseerde activiteiten (door een volwassene georganiseerd en begeleid). Het kind mag zelf kiezen aan welke activiteiten het mee wil doen.AANDACHT VOOR IEDER KIND

Alle kinderen krijgen individuele aandacht, op zo’n manier dat dit niet ten koste gaat van de andere kinderen.


RUIMTE VOOR FANTASIE, CREATIVITEIT EN ONDERZOEK

De kinderwereld zit vol mogelijkheden, nieuwe ontdekkingen en spel. We stimuleren en ondersteunen het kind om op ontdekkingstocht te gaan.


ZELFSTANDIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID

We begeleiden het kind in de geleidelijke ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor zover het voor dat kind passend en haalbaar is.

INSPRAAK VAN KINDEREN

Kinderen voelen zich betrokken doordat ze medeverantwoordelijk zijn voor de regels, de materialen, de ruimte en het dagprogramma.

EEN OPEN HOUDING VAN DE GROEP

Het streven is een open houding van de groep, waarin alle kinderen goed kunnen aarden. Wij bieden activiteiten aan om het groepsproces te bevorderen.

VERTROUWDE BEGELEIDING

De kinderen voelen zich veilig en vrij met de Ridders en Jonkvrouwen. De Ridders en Jonkvrouwen stellen zich empathisch op en richten zich op wat er bij de kinderen leeft.

KLIK HIER VOOR PEDAGOGISCH BELEID ‘T KASTEEL