Risicospel “Spelen met Spullen”

De BSO-locatie Trigon en het team van BSO medewerkers gaat in 2018 deelnemen aan het project ‘Spelen met Spullen’. Hieraan is ook een onderzoek gekoppeld vanuit de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en VeiligheidNL. De ouders van de Trigon kinderen hebben hier inmiddels een mail over ontvangen.

In dit project krijgen de kinderen tijdens het buitenspelen de beschikking over diverse materialen en spullen die het uitdagende buitenspel stimuleren, zoals kratjes, boomstammetjes, rolplanken en autobanden. Hierbij wordt gekeken naar hoe kinderen spelen en hoe professionals het spel ondersteunen. Er doen 7 kinderopvangorganisaties mee, zodat bekeken kan worden hoe binnen diverse BSO-settingen dit spel plaatsvindt.

Het traject duurt van februari 2018 tot aan de zomervakantie. Het project wordt geleid door Martin van Rooijen, promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, onder supervisie van prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders.

Tevens wordt op elke locatie een afstudeerstudent Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht geplaatst.Op Trigon zal Samantha Peters twee dagen per week aanwezig zijn om het project te begeleiden.

Het spelen met losse materialen kan bijdragen tot het meer bewegen van kinderen, het verminderen van ruzies en de risico-competenties en sociale en creatieve ontwikkeling versterken, volgens de ‘loose parts- theory’.

Bij het traject worden betrokken: het BSO-team, de kinderen, ouders, GGD en het management van de organisatie. Het project heeft als doel het vergroten van het welbevinden en het versterken van de risico-competenties van kinderen door het bieden van uitdagende buitenspeelmogelijkheden. Tevens richt het zich op het vergroten van de competenties en vaardigheden van pedagogisch medewerkers m.b.t het faciliteren van risico-spel,  en het hierbij betrekken van ouders/verzorgers, beleidsmakers en kinderen.
Op dinsdag 3 april wordt een thema-avond voor ouders georganiseerd over dit onderwerp. Meer informatie hierover volgt nog.