Werkzaamheden Hockey

De hockeyclub zal deze zomer twee nieuwe watervelden krijgen en een waterberging onder één van deze twee velden. Het betreft de velden rechts van de fietsenstalling. Deze velden worden aangemerkt als werkgebied. Het werkgebied zal met hekken worden afgebakend.Om te zorgen dat het verkeer van aanvoer van materiaal niet via de normale ingang gaat, wordt er volgende week een noodbrug aangelegd ten hoogte van de Lorentzschool.

De werkzaamheden zullen maandag 22 juni starten en een doorloop hebben tot en met 30 september 2020.

Wij zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen om de werkzaamheden voor ’t Kasteel zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. En zullen ook gedurende de werkzaamheden wekelijks afstemming hebben met de aannemer.

Volgende week zal gestart worden met het verwijderen van de hekken om deze twee velden.

Het speelterrein van Roomburg en het Croontje blijft voor ’t Kasteel beschikbaar.