AANDACHTSFUNCTIONARIS

De aandachtsfunctionaris is binnen Kinderopvang ’t Kasteel de deskundige persoon op het gebied van kindermishandeling, zowel binnen de buitenschoolse opvang als bij de gastouderopvang.

 

Deze persoon fungeert als klankbord en geeft ondersteuning aan collega’s of gastouders die kindermishandeling vermoeden. De aandacht functionaris heeft vaak de regie bij zorgelijke situaties en is daarbij vaak ook contactpersoon bij ketenpartners.

 

Daarnaast zorgt de aandacht functionaris ervoor dat de meldcode bij Kinderopvang ’t Kasteel wordt geïmplementeerd en geborgd.

Aandachtsfunctionaris 

Sjoukje vd Vlist 

071-5661276

Aanwezig: Woensdag, Donderdag en Vrijdag

Mail-Icon-White-on-Black