DE OUDERCOMMISSIE 

Leden van de oudercommissie van ’t Kasteel

  • Rechtsvoor – Nicole, moeder van Dorian (Trigon), voorzitter
  • Linksvoor – Carlijn, moeder van Livia (Croontje) 
  • Linksachter – Dieke Hoftijzer moeder van Teun (Croontje)
  • Rechtsachter – Merel Dangreau, moeder van Nova (Croontje) en Finn (Roomburg)
  • Niet op de foto – Patricia, moeder van Casper (Trigon)

De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders en een klankbord voor leiding en bestuur.

De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan leiding en bestuur over het reilen en zeilen op ‘t Kasteel. Indien er een gezamenlijke actie moet worden ondernomen door de ouders, dan treedt de oudercommissie graag op als coördinator.

De oudercommissie vergadert 3-4 keer per jaar op de Speelschans.

De locaties Trigon, Roomburg/Het Croontje en De Speelschans hebben formeel elk een eigen oudercommissie, die in de praktijk gezamenlijk optrekken en vergaderen.CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen of wil je meepraten in de oudercommissie, aarzel niet één van de leden aan te spreken op ‘t Kasteel of mail naar oudercommissie@tkasteel.nl