DE OUDERCOMMISSIE 

De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders en een klankbord voor leiding en bestuur.

De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan leiding en bestuur over het reilen en zeilen op ‘t Kasteel. Indien er een gezamenlijke actie moet worden ondernomen door de ouders, dan treedt de oudercommissie graag op als coördinator.

De oudercommissie vergadert vijf keer per jaar op de Speelschans.

De locaties Trigon, Roomburg/Het Croontje en De Speelschans hebben formeel elk een eigen oudercommissie, die in de praktijk gezamenlijk optrekken en vergaderen.


Vacature

Gezocht!  Nieuwe leden voor de Oudercommissie van ’t Kasteel

Kinderopvang ’t Kasteel is opgericht door Ouders voor Ouders.

De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders en een klankbord voor leiding en bestuur en op zoek naar versterking.

Heb jij zin & tijd om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan leiding en bestuur over het reilen en zeilen op ‘t Kasteel? We zijn op zoek naar betrokken ouders, die graag meedenken over de kinderopvang van hun kind/ kinderen.

We komen vijf keer per jaar samen om met de directie van ’t Kasteel van gedachten te wisselen over o.a.: de kwaliteit & het prijsbeleid van de opvang en de organisatie van een thema-avond voor ouders.

We nodigen je van harte uit om te reageren en bij de volgende vergadering aan te sluiten.

Met vriendelijke groeten,

De oudercommissie van ’t Kasteel

oudercommissie@tkasteel.nl

Vergaderdata 2019

De vergaderingen beginnen om 20.15 op De Speelschans
Contact

Heb je vragen of opmerkingen of wil je meepraten in de oudercommissie, aarzel niet één van de leden aan te spreken op ‘t Kasteel of mail naar oudercommissie@tkasteel.nl


LEDEN VAN DE OUDERCOMMISSIE 

Moeder van Lise en David (Het Croontje)

Eline Junge

Moeder van Gabriël en Dorian (De Speelschans)

Nicole van de Graaf