INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN & VOORRANGSREGELS

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN BSO

Deze voorwaarden zijn afgeleid van de Algemene voorwaarden Buitenschoolse opvang ‘t Kasteel. Indien er verschillende interpretaties mogelijk zijn, zijn de algemene voorwaarden leidend.

 • Alleen inschrijvingen via het aanmeldingsformulier op deze site worden in behandeling genomen.
 • De inschrijfdatum is de datum van aanmelding via internet.
 • Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier wordt de aanvraag via e-mail bevestigd aan de ouder(s)/verzorger(s).
 • Wij streven ernaar om (zo mogelijk) twee maanden voor de gewenste ingangsdatum ouders via e-mail op de hoogte te stellen of ze wel of niet kunnen rekenen op een plaats per gewenste ingangsdatum en wordt een eventuele plaatsing bevestigd.
 • Na plaatsing wordt er tussen ouders en ‘t Kasteel een (schriftelijke) plaatsingsovereenkomst opgemaakt.
 • Als er voldoende capaciteit is, kunnen ouders buiten het plaatsingscontract om gebruik maken van (extra incidentele) opvang op basis van genoemde tarieven. Dit wordt apart aan de ouders gefactureerd.
 • Kinderen die al geplaatst zijn, maar naar dagen willen veranderen waarvoor een wachtlijst geldt, moeten minimaal een half jaar gebruik hebben gemaakt van de opvang op de oorspronkelijke dagen. Na een half jaar krijgt het kind op de plaatsingslijst voorrang als een tweede kind uit één gezin.
 • Inschrijving is geen garantie op plaatsing.
VOORRANGSREGELS PLAATSING BSO

 

In volgorde van prioriteit en alleen geldig bij inschrijving via het inschrijfformulier:

 1. kinderen van vaste medewerkers;
 2. voor tweede en volgende kinderen uit één gezin;
 3. als een kind op tenminste woensdag èn vrijdag komt;
 4. als een kind op tenminste woensdag komt;
 5. als een kind op tenminste vrijdag komt;
 6. als een kind gebruik maakt van het volledige pakket opvang, inclusief vakantie-opvang;
 7. in volgorde van aanmeldingsdatum.

Let op: de voorrangsregels worden overruled door een evenwichtige leeftijdsverdeling per groep.