TARIEVEN BSO 

Kinderopvang ‘t Kasteel kent drie verschillende pakketten.

Daarnaast is het mogelijk om één van de pakketten uit te breiden met vervroegde opvang.

Dit geldt met name voor de Joppensz, Mareland en Haanstra school die andere schooltijden kennen.

ONZE  PAKKETTEN

Schoolweken Pakket
Per Dag €113,50 Per Maand
-Opvang tijdens de schoolweken op de afgenomen dag
-Opvang tijdens roostervrije dagen mits deze op de afgenomen dag valt.
-Geen opvang tijdens schoolvakanties
-Een extra middag na schooltijd kost bij dit pakket €30,55
-Een extra vakantiedag of hele roostervrije dag kost bij dit pakket €85,10
-Een extra roostervrije dag tot 15.00 uur kost bij dit pakket €45,00
 
Inclusief Pakket
Per Dag €171,00 Per Maand
-Opvang tijdens de schoolweken op de afgenomen dag
-Opvang tijdens roostervrije dagen mits deze op de afgenomen dag valt.
-Hele dag opvang tijdens schoolvakanties op de afgenomen dag.
-Een extra middag na schooltijd kost bij dit pakket €26,65
-Een extra vakantiedag of hele roostervrije dag kost bij dit pakket €74,20
-Een extra roostervrije dag tot 15.00 uur kost bij dit pakket €45,00
 
Inclusief Plus Pakket
Per Dag €174,50 Per Maand
-Opvang tijdens de schoolweken op de afgenomen dag
-Opvang tijdens roostervrije dagen mits deze op de afgenomen dag valt.
-Hele dag opvang tijdens schoolvakanties op de afgenomen dag plus twee extra vakantiedagen per afgenomen dag per jaar
-Een extra middag na schooltijd kost bij dit pakket €25,45
-Een extra vakantiedag of hele roostervrije dag kost bij dit pakket €70,90
-Een extra roostervrije dag tot 15.00 uur kost bij dit pakket €45,00
 

Het uurtarief is afhankelijk van het pakket en de afgenomen dagen (Bv een woensdag kost net zo veel als een donderdag, maar is meer uur waardoor het uurtarief lager wordt) 

Extra afgenomen uren worden meegenomen naar de jaaropgave aan het einde van het jaar waardoor u deze dagen ook (afhankelijk van uw situatie) gedeeltelijk vergoed krijgt.

Informeer naar alle mogelijkheden.

VERVROEGDE OPVANG

De opslag voor de vervroegde opvang is gelijk voor alle pakketten.

Deze bedraagt per maand per afgenomen dag:

  • Mareland: € 41,= (opvang vanaf 13.00 uur, inclusief vervoer en lunch)
  • Haanstra: € 64,= (opvang vanaf 12.00 uur, inclusief vervoer en lunch)
  • Joppensz: € 2,50 (opvang vanaf 14.00 uur)

Algemene Voorwaarden BSO

Inschrijvingsvoorwaarden en voorrangsregels

Kinderopvangtoeslag

Hoeveel u daadwerkelijk betaalt hangt af van de kinderopvangtoeslag die u krijgt. Als u dit wilt berekenen kunt u hier klikken