Zorgcoördinator 

Kinderopvang ’t Kasteel B.V. biedt opvang aan kinderen met extra zorgbehoeften aan de hand van het eigen zorgbeleid. Ruth is onze zorgcoördinator en is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van het beleid waarin twee trajecten te onderscheiden zijn:

Het kind met zorgbehoeften wordt nieuw geplaatst.

Het kind met zorgbehoeften is al geplaatst.

Bij beide trajecten is Ruth betrokken. Zij voert samen met een pedagogische medewerker het intakegesprek en / of op later moment een verhelderend gesprek.

Zij zal er ook voor zorgen dat er in samenwerking met ouders / verzorgers, de pedagogische medewerkers en eventueel andere instanties een plan van aanpak wordt gemaakt.

Later in het traject zullen er evaluatiemomenten volgen; hiervoor behoudt de coördinator contacten met alle betrokken partijen.

Ouders en pedagogische medewerkers kunnen haar ook om informatie en / of handvatten vragen.

Zorgcoördinator 

Ruth Kiers

071-5135474

Aanwezig: Maandag en Vrijdag

Mail-Icon-White-on-Black